top of page

Hypnotherapie sessies "op maat" naargelang de doelstelling, problematiek/uitdaging, capaciteit en inspraak van de cliënt.

Hypnotherapie is efficiënt als (ondersteunende) behandeling

van traumaverwerking, pijn, angst, stress en neerslachtigheid,

maar werkt ook diepgaand als een versterkende hulplijn bij toekomstgerichtheid (project, levensfase, imago...)   

De eerste sessie is bedoeld om samen een doelgericht, efficiënt

en realistisch therapieplan op te maken aan de hand van

een open gesprek. Er wordt reeds een veilig plaatsje "Home Base" geïnstalleerd in de gedachtenwereld via het geheugen. Dit plaatsje gebruiken we tijdens de latere sessie(s) als time out-zone of om een beëindiging te plaatsen.

De hieropvolgende sessie is de effectieve opstart naar verwerking, aanpassing of verandering. Dit gebeurt op de vooraf afgesproken manier. Een meditatieve relaxatie beëindigt steeds de sessie.

Het kan gebeuren dat een cliënt na de eerste hypnotherapie-sessie reeds geholpen is, echter de praktijk wijst uit dat de meeste problematiek diep geworteld zit en meerdere sessies nodig heeft. Hypnose-therapie belooft zeker geen magische oplossing en is niet voor iedereen toegankelijk. Vandaar dat er veel verwarring bestaat omtrent deze oude therapie.  

Een sessie duurt gemiddeld anderhalf uur en bedraagt 50 euro. 

Ik ben een gediplomeerd hypnotherapeute en gebruik deze therapie na zorgvuldig onderzoek en met het grootste respect. 

bottom of page