top of page

HYPNOTHERAPIE

Hypnose-sessies "op maat" naargelang de doelstelling, problematiek/uitdaging, capaciteit en inspraak van de cliënt.

Hypnotherapie is efficiënt als (ondersteunende) behandeling

van trauma, pijn, angst, stress, verdriet en neerslachtigheid.

Deze therapie werkt ook als een versterkende hulplijn bij toekomstgerichtheid m.b.t. projecten, levensfases, imago... 

De eerste sessie is bedoeld om samen een doelgericht, efficiënt

en realistisch therapieplan op te maken aan de hand van

een open gesprek. Er wordt ook al een veilig plaatsje (jouw Safe

Haven of Home Base) geïnstalleerd in je gedachtenwereld.

Dit plaatsje gebruiken we tijdens de latere sessie(s) als time out-zone of om beëindiging te plaatsen.
 

De hieropvolgende sessie is de actieve opstart naar verwerking, aanpassing of verandering en gebeurt volgens het vooraf

bepaalde therapieplan. Een relaxatie (begeleide meditatie

of klankbad) beëindigt steeds de sessie.

Het kan gebeuren dat een cliënt na de eerste hypnose-sessie

reeds geholpen is. Echter de praktijk wijst uit dat de meeste problematiek diep geworteld zit en meerdere sessies nodig heeft. Hypnotherapie belooft geen magische instant-oplossing en is

niet voor iedereen toegankelijk. Vandaar dat er veel verwarring bestaat omtrent deze oude therapie.  

Een volledige sessie (hypnose en relaxatie) duurt gemiddeld anderhalf uur en bedraagt 50 euro. 

<><><><><><><><><><><><><><><>

EMDR versus HYPNOSE.

Een EMDR-sessie mag niet gezien worden als een hypnose-sessie, aangezien de cliënt hier steeds bij volledig bewustzijn

blijft. Tijdens een hypnose-sessie kàn de cliënt een slaap- of

outer body ervaring beleven. Dit gebeurt echter vrij zelden

en geeft geen meerwaarde noch een verminderd resultaat

aan de sessie. Beide vormen van therapie werken in op het onderbewuste via een wakkere mind modus.

Ik ben een gediplomeerd hypnotherapeute.

Uit respect voor deze therapieën gebruik ik ze enkel na

een voorafgaand gesprek en een zorgvuldige voorbereiding

<><><><><><><><><><><><><><><>

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR-sessies worden toegepast via verschillende technieken:

No Touch (beweging voor de ogen)

Touch (therapeut raakt de cliënt aan met tappings) 

Tapping (cliënt leert EMDR op zichzelf toepassen via tapping). 

Naargelang de doelstelling, problematiek/uitdaging en capaciteit van de cliënt wordt een behandelplan opgesteld.

De eerste Try out-sessie is ontworpen om het probleem

doelgericht aan te pakken en een realistisch therapieplan

op te maken aan de hand van een open gesprek.

Er wordt een veilig plaatsje (jouw Safe Haven of Home Base) geïnstalleerd in je gedachtenwereld. Dit plaatsje wordt gebruikt tijdens latere sessies als time out-zone of beëindiging.

Een korte EMDR-try out met de drie technieken volgt, zodat de cliënt kan aanvoelen of deze therapie haar/hem aanspreekt. 
 

De hieropvolgende sessie is de actieve opstart die werkt volgens

de gekozen EMDR-techniek. Een klankbad- relaxatie beëindigt  steeds de sessie.

EMDR-therapie is vrij succesvol bij de behandeling van 

trauma, pijn, angst, stress, verdriet en neerslachtigheid.

Deze therapie sterkt tevens het zelfbeeld van de cliënt 

en diens toekomstgerichtheid.

EMDR heeft enkele sessies (meestal 6 tot 12) nodig

om een blijvend resultaat te bekomen.

Een volledige sessie (EMDR en relaxatie) duurt gemiddeld

anderhalf uur en bedraagt 50 euro. 

bottom of page