top of page
Wat doet een LC-therapeut? 

Life coaching biedt hulp, steun en begeleiding 
op veel plateaus,
waaronder:
het vastzitten in het leven, gevangen door emotie (angst, woede, verdriet, eenzaamheid, gehechtheid, pijn),
het kiezen of veranderen van beroep,
afhandelen
van persoonlijke of zakelijke taken,
het leren vrijlaten,
relationele problemen,
opbouwen/herstellen van zelfvertrouwen,
in balans brengen van geestelijke 
en lichamelijke gezondheid, ontgiften, etc...


De LC-therapeut motiveert en adviseert bij het stellen van haalbare en persoonsgerichte doelen en werkt samen met
de cliënt
om deze te bereiken
door toepassing van bepaalde technieken. Deze samenwerking heeft tot doel om verzachting of oplossing/herstel te bieden bij problematieken van/door 

psychologische aard en om relaties positief te laten functioneren.

Life Coaching richt zich naar de totaliteit van de persoon.
Het is niet uitsluitend gericht naar een puur lichamelijke of
een puur
psychologische aanpak!
Deze therapievorm raakt de wortels onder het grondvlak 
en onderzoekt waarom een cliënt zich niet goed voelt, wat leidde tot deze situatie en welke obstakels er aanwezig zijn in het heden.
Eens de inzichten duidelijk zijn,
is het herstel tussen lichaam
en geest
tot een harmonieus evenwicht reeds begonnen...


Een LC-therapeut creëert bewustwording/inzicht door gesprekstherapie en past een juiste behandeling toe om het gewenste resultaat te behalen.
Deze hulpgerichte aanpak zal 
de basis van een vruchtbare toekomst worden. 
Gegarandeerd en langdurend succes hangt af van hoe de beoefenaar (cliënt) reageert op alle onderliggende factoren
en uitdagingen die het dagelijkse leven met zich meebrengt, 
op alle hindernissen en emoties, op het advies/goalsetting
en de  ondersteuning van de coach. Het hangt tevens af van
de beoefenaars' uitvoering van die goals, van het leren omgaan met nieuwe uitdagingen, hoe afspraken/plannen worden gemaakt en nageleefd, van dankbaarheid leren ervaren ten opzichte van het leven (hoe moeilijk dit ook lijkt).


Life coaching therapie helpt om een sterk en blijvend fundament voor bewustzijn, levenskracht en geluk te bouwen. Een prima vergelijking met een L.C. therapeut is die van een woningbouwer; aan de buitenkant kan een nieuw huis er mooi uitzien, prachtig gebouwd met de perfecte steen, geplaatst in een droomlandschap, voorzien van allerlei luxe, etc.
Maar een 
huis zijn vermogen om weerstand te bieden bij stormen en rampen ligt in zijn fundamenten, in het delicate geraamte dat tot in de kleinste details is uitgewerkt om zo sterk (en zo lang) mogelijk te kunnen functioneren.


*Life coaching is in vele landen reeds jaren een herkent beroep waarin wordt gewerkt aan de levenskwaliteit van een cliënt,
zij het op professioneel of privé vlak. Het is een gespreksgerichte therapie die geestelijke verwerkingsprocessen motiveert zonder het innemen van medicijnen. 
*
Er zijn veel variaties van life coaching, allen rusten op concepties aangaande een mentaal sterkende aanpak in het algemeen.


Binnen mijn praktijk werk ik volgens de Boeddhistische psychologie.
Een woordje uitleg...

Verlangen naar manifestatie is op zich een gezond verlangen,
en verlangens kunnen niet volledig uitgeroeid worden;
ze horen bij het menselijke leven. Zolang je meester
blijft van jezelf, vormen verlangens op zichzelf geen probleem.
Pas wanneer je steeds
meer wil, gaat concurreren, begint te jagen, in de ban 
van dwangmatigheid geraakt, dan raak je uit balans, met alle gevolgen van dien. 
OORZAAK > EFFECT (de wet van karma).

Het niet goed omgaan met onze verlangens, begeerten, angsten, pijn en ego, is ten diepste geworteld in onwetendheid; het niet of verkeerd begrijpen van de realiteit waardoor we die “werkelijkheid” beleven op een manier die ons een dosis pijn bezorgt die niet nodig is.
Het gaat niet om onbegrip op een intellectueel niveau maar heeft te maken met emotionele intelligentie.
Sommige mensen denken (zijn overtuigd!) dat
ze zuiver bezig zijn, maar worden desondanks ondertussen toch gedreven door allerlei verlangens, geldingsdrang, nood aan zelfbevestiging, vernietigingsdrang, stress en angst... 
De Boeddhistische psychologie stelt dat uiteindelijk al onze problemen voorkomen uit onwetendheid, 
uit het blijven 'zoeken' naar een Fata Morgana dat we menen te zien en dat steeds net onbereikbaar is.
Ons geluksverlangen creëert een beeld van wat geluk zou kunnen zijn en dat ingebeeld geluk streven we na. 
In gedachten creëren we de ideale partner, het droomhuis,
de droomvakantie, de perfecte job en collega's, het gewenste zelfbeeld... Maar de realiteit weet niets van die denkbeelden af en gedraagt zich er ook niet naar.
De realiteit kent haar eigen wetten.

Door onze emotionele intelligentie te ontwikkelen en op onderzoek uit te gaan naar de oorzaak van ons lijden kunnen
we leren omgaan
met problemen, ziektes, gevoelens,
kortom; het leven.

Wanneer we kunnen omgaan met het lijden verandert de bestemming van onze ziel, verandert het leven.

In de Boeddhistische psychologie staat de Middenweg centraal; Balans tussen Lichaam en Geest, tussen vroeger en toekomst, tussen goed en onwetendheid.

Sinds 1999 praktiseer ik gesprekstherapie.
                            
bottom of page